top of page

Geschiedenis

De vraag om iets te organiseren voor de werknemers van Sidmar kwam oorspronkelijk uit de sfeer van de vakbonden. Zij wilden een personeelsvriendelijke vereniging inrichten om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen om een vriendschapsrelatie te bewerkstelligen.


De VZW Vriendenkring Sidmar werd opgericht op 24 februari 1977 voornamelijk door vakbondsmensen, maar ook personeelsleden van Sidmar. Onderstaande werknemers waren aanwezig bij de oprichting:

•        Edmond Jonnaert,

•        Fernand De Coster,

•        Georges De Wettinck,

•        Aimé Buyle,

•        Gustaaf Braeckman,

•        Freddy De Simpelaere

 

Na enkel werkvergaderingen begon men in mei met de inschrijving van de eerste leden. Eind juni hadden al 1075 bedienden en kaderleden zich aangesloten. Nog voor het einde van datzelfde jaar, beschikte men over een eerste lijst van handelaars en bedrijven die bereid waren om kortingen toe te staan voor de leden van de Vriendenkring. Ook vond een eerste cultuurmanifestatie en een sporthappening plaats. Tenslotte spraken de bedienden en kaderleden zich massaal uit voor een uitbreiding van het lidmaatschap tot het arbeiderspersoneel.

Officieel vond de eerste ledenvergadering plaats op 17 maart 1978.

Aanvankelijk konden alleen de actieve werknemers zich aansluiten, later konden ook de brug- en andere gepensioneerden lid blijven van de Vriendenkring. Er werd lidgeld betaald voor de aansluiting, toen 100BEF (2,5 euro) en voor dit bedrag was zowel de werknemer aangesloten als de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.

Bij de organisatie van de evenementen werd gerekend op vrijwilligers en die werden gezocht bij de leden van de Vriendenkring. Medewerkers die bij de verschillende evenementen een handje hielpen en wel van aanpakken wisten, werden soms gevraagd om in de Raad van Bestuur te komen. Vooral die mensen die al goed overweg konden met het verenigingsleven, vlot en georganiseerd zijn, werden aangetrokken om zich bij het team van de Vriendenkring te vervoegen.

De bedoeling was dat de werknemers paritair vertegenwoordigd zouden zijn, maar aanvankelijk was er één arbeider tegenover 8 bedienden. In de loop van de jaren werd deze wanverhouding geleidelijk aan rechtgetrokken.

De eerste voorzitter was Laurent Van Hautem (medewerker van de Personeelsdienst). Een paar jaar later begon men in te zien dat er ook een secretaris nodig was. Stefaan Van Eekel nam deze rol op zich. Gaby Logghe werd assistent secretaris.

 

In mei 1978 werden de eerste activiteiten georganiseerd waaronder een groot kinderfeest in het “Kuipke” van Gent. Het was een schot in de roos met 4000 aanwezigen. Hetzelfde jaar werd in datzelfde Kuipke ook een 1ste Sinterklaasfeest georganiseerd.

De Vriendenkring Sidmar heeft als doel hun leden samen te brengen buiten de werksfeer en een aantal voordelen te verschaffen zoals kortingen op pretpark- en bioscooptickets, voordeeltarieven bij handelaars uit de buurt,…

De Raad van Beheer is onderverdeeld in verschillende werkgroepen en commissies:

Commissie “Vrije tijd en reizen”

Deze commissie staat bekend voor haar talloze reizen en jaarlijkse/tweejaarlijkse mega-activiteiten, waaronder indrukwekkende bestemmingen zoals Zuid-Afrika, New York, Rusland en Cuba.

In 2000 is de verrassingsreis ontstaan: men vertrekt met de bus voor 3 dagen naar een onbekende bestemming. De exacte bestemming is dus pas bekend wanneer men aankomt.

Commissie “Cultuur”

Ontstaan in 1998. De commissie cultuur probeert de belangstelling voor kunst en cultuur aan te wakkeren door eigen manifestaties (tentoonstellingen, wedstrijden) en door deelnames aan externe manifestaties (cultuurreizen, concerten, toneel,…) Cultuur mag hierbij breed opgevat worden en gaat van museabezoeken tot sneukeltochten. Op de georganiseerde tentoonstellingen kunnen leden ook hun eigen werkjes presenteren.

 

Commissie “Verenigingen”
Oorspronkelijk was dit de commissie “Sport”, maar er zijn hier later ook andere verenigingen en clubs bij gekomen zoals HomCom (ICT), rommelmarkten, verzamelclubs,…

Deze commissie biedt een financieel steuntje aan de aangesloten clubs. Bovendien vertegenwoordigen deze clubs ArcelorMittal Gent op bedrijfstornooien. Door de verschillende verenigingen heeft de commissie heel veel vertakkingen en hebben deze verenigingen een vrij losse band met de Vriendenkring.

Commissie gepensioneerden

Dat onze senioren actief blijven, bewijzen zij in hun jaarprogramma: talrijke bijwoningen van de verschillende activiteiten waaronder daguitstappen, culturele bezoekjes en sportactiviteiten. Ook werken zij mee aan verschillende activiteiten van de Vriendenkring Sidmar en helpen ze een handje bij het verzenden van de uitgebreide mailing.

 

Commissie “vrije tijd”
Ontstaan in 2012. Deze commissie organiseert activiteiten voor alle leeftijdsklassen. Vooral actievelingen kunnen hier hun hart ophalen. Activiteiten die georganiseerd worden, zijn o.a. een shortski trip, Night of the Proms, paintball, MTB ritten, naaiworkshop,…

Uitzonderlijke activiteiten

Deze commissie is ontstaan om enkele speciale activiteiten te kunnen organiseren.

De familiehappening in 2000 is hier een voorbeeld van, maar we denken ook terug aan de Trophy’s (avonturentocht/survivalweekend) of de Low Land Games.

Ook de bungalowpark weekends vallen hieronder. Het park wordt volledig of deels afgehuurd om goedkopere tarieven te kunnen bieden en er worden verschillende activiteiten georganiseerd (zoektochten, optredens, sporttornooien, animatie, dauwtrip, eetfestijnen,…).

Werkgroep inkoop

Hieronder vallen de kortingen van de verschillende handelaars (handelaarsgids), ticket verkoop (pretparken, cinema’s, dierenpark,…). Dit is de commerciële poot van de Vriendenkring en een heel belangrijke tak, want ze zorgen voor voordeeltarieven voor leden. Ook de lentebeurs, waar handelaars reclame konden maken met hun goederen of diensten, viel hieronder. Later werd dit vervangen via reclame in het infokrantje en via wedstrijdvragen op de website.

Werkgroep Sinterklaasfeest

Zoals de naam doet vermoeden, houdt deze werkgroep zich bezig met de organisatie van het jaarlijkse sinterklaasfeest. Dit is dé grootste activiteit van het jaar, waar meer dan 2000 leden en gezinsleden op afkomen om met het gezin een fantastische dag te beleven. Er zijn prachtige cadeaus voor alle ingeschreven kinderen en een bezoek aan de Sint en zijn Pieten is voor iedereen mogelijk. Ook animatie, springkastelen en allerlei leuke activiteiten maken deze dag compleet.

Werkgroep huishoudelijk reglement en statuten

Meer juridische werkgroep die in 2000 opgericht werd om de statuten duidelijk te verwoorden, zodat iedereen ze kan begrijpen.

Infokrant

De 1ste infokrant is uitgegeven in 1998. De bedoeling hiervan was om leden te informeren over activiteiten die georganiseerd zouden worden en een vlottere informatie-uitwisseling te garanderen.

Ondertussen is het infokrantje nog beschikbaar voor wie dit wil en vindt men alle artikels hieruit ook terug in de One, maar de Vriendenkring wil zijn leden ook in deze digitale wereld vlotter en sneller bereiken, waarbij gebruikt gemaakt wordt facebook en e-mailverkeer.

U ken het infokrantje ook op deze site lezen. Klik hier

bottom of page