top of page
thumbnail_AlgemeneLedenvergadering.jpg

Uitnodiging tot de 47ste Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering Vriendenkring Sidmar vindt plaats op:

Woensdag 21 februari 2024 om 17u00

De vergadering verloopt online via Teams (in zaal onder voorbehoud).

U kan zich hieronder  inschrijven

 

De agenda omvat volgende punten:

 

 1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 5 april2023.

 2. Voorstelling leden Raad van Bestuur.

 3. Verslag van de werkzaamheden van 2023 en toelichting over de vooruitzichten voor 2024.

 4. Goedkeuring resultatenrekening 2023 en ontwerpbudget 2024.

 5. Verkiezing van 2 leden van de Raad van Bestuur.

  * 2 bedienden (3 vervallen mandaten en 1 openstaand)

  * 4 arbeiders   (1 vervallen mandaat en 3 openstaande mandaten)

 6. Antwoorden op rondvraag vorig jaar.

 7. Toekomstvisie

 8. Rondvraag

 

Kandidaten voor een mandaat in de Raad van Bestuur van de Vriendenkring Sidmar, kunnen hun aanvraag richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur tot uiterlijk 03 februari2024.

Met het oog op de eventuele stemming voor de verkiezing van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur, worden de leden verzocht in het bezit te zijn van hun lidkaart.

 

Het verslag van de Algemene Vergadering van 5 april 2023 ligt, vanaf heden, voor de leden ter inzage op het secretariaat van de Vriendenkring Sidmar.

 

 

     Voorzitter: Wim Heyde                                                       Ondervoorzitter: Anne Saveries

wim.png
ann.jpg
Inschrijving deelname algemene vergadering

Bedankt voor de inzending!

bottom of page