thumbnail_AlgemeneLedenvergadering.jpg

Uitnodiging tot de 44ste Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering Vriendenkring Sidmar vindt plaats op:

Woensdag 17 maart 2021 om 17u00

De vergadering verloopt online via Teams.

U kan zich hieronder  inschrijven

 

De agenda omvat volgende punten:

 

  1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 16 september 2020.

  2. Verslag van de werkzaamheden van 2020 en toelichting over de vooruitzichten voor 2021.

  3. Goedkeuring balans 2020 en ontwerpbudget 2021.

  4. Verkiezing van 6 leden van de Raad van Bestuur.

    • ​​3 bedienden (2 vervallen mandaten en 1 openstaand)

    • 3 arbeiders   (3 openstaand mandaat)

  5. Antwoorden op rondvraag vorig jaar.

  6. Rondvraag.

 

Kandidaten voor een mandaat in de Raad van Bestuur van de Vriendenkring Sidmar, kunnen hun aanvraag richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur tot uiterlijk 04 maart 2021.

Met het oog op de eventuele stemming voor de verkiezing van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur, worden de leden verzocht in het bezit te zijn van hun lidkaart 2021.

 

Het verslag van de Algemene Vergadering van 16 september 2020 ligt, vanaf heden, voor de leden ter inzage op het secretariaat van de Vriendenkring Sidmar.

 

 

     Voorzitter: Wim Heyde                                                       Ondervoorzitter: Anne Saveries

wim.png
ann.jpg
Inschrijving deelname algemene vergadering

Bedankt voor de inzending!