top of page
thumbnail_AlgemeneLedenvergadering.jpg

Uitnodiging tot de 45ste Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering Vriendenkring Sidmar vindt plaats op:

Woensdag 16 maart 2022 om 17u00

De vergadering verloopt online via Teams (in zaal onder voorbehoud).

U kan zich hieronder  inschrijven

 

De agenda omvat volgende punten:

 

 1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 17 maart 2021.

 2. Voorstelling leden Raad van Bestuur.

 3. Verslag van de werkzaamheden van 2021 en toelichting over de vooruitzichten voor 2022.

 4. Goedkeuring resultatenrekening 2021 en ontwerpbudget 2022.

 5. Verkiezing van 8 leden van de Raad van Bestuur.

  * 4 bedienden (3 vervallen mandaten en 1 openstaand)

  * 4 arbeiders   (1 vervallen mandaat en 3 openstaande mandaten)

 6. Antwoorden op rondvraag vorig jaar.

 7. Toekomstvisie

 8. Rondvraag

 

Kandidaten voor een mandaat in de Raad van Bestuur van de Vriendenkring Sidmar, kunnen hun aanvraag richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur tot uiterlijk 03 maart 2022.

Met het oog op de eventuele stemming voor de verkiezing van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur, worden de leden verzocht in het bezit te zijn van hun lidkaart 2022.

 

Het verslag van de Algemene Vergadering van 17 maart 2021 ligt, vanaf heden, voor de leden ter inzage op het secretariaat van de Vriendenkring Sidmar.

 

 

     Voorzitter: Wim Heyde                                                       Ondervoorzitter: Anne Saveries

wim.png
ann.jpg
Inschrijving deelname algemene vergadering

Bedankt voor de inzending!

bottom of page